Ulf Erwin Schøien portrett

Samtaler, veiledning
og mentoring

Ulf Erwin Schøien

Samtaleterapeut og veileder

LANG OG BRED ERFARING – KORT VENTETID

I en vanskelige perioder i livet kan det være godt å få hjelp og støtte.
Dette er noen av disse samtaleområdene jeg kan hjelpe til med;

Relasjon og relasjonsproblematikk

– ditt forhold til din partner

Temaene kan være;

 • Kommunikasjon mellom dere. Åpenhet – tilbakeholdelse, misforståelse – snakker forbi hverandre, sette grenser.
 • Følelser, respekt, irritasjon, ambivalens, avhengighet, sinne, frustrasjon, lojalitet, utroskap osv.
 • Egne barn og felles barn i relasjonen.
 • Økonomi, økonomisk utroskap.
 • Finne tilbake, hva kan jeg gjøre og hva skal til for å få det til?
 • Brudd, avvikling av relasjonen på en best mulig måte.

Arbeidet ditt

– samtaler om du er ansatt, mellomleder, leder eller driver egen virksomhet.

Temaene kan være;

 • Problemer, utfordringer og konflikthåndtering. Hva dreier det seg om, hva kan gjøres og hvordan?
 • Kommunikasjons- og dialog – teknikker du kan bruke blant kolleger, ledere, i personalsamtaler eller på møter.
 • Tydelighet og forståelse av ansvar. Skille mellom ditt ansvar og den andres ansvar.
 • Bli trygg på åpenhet og bli mer forutsigbar for andre. Ditt ståsted og din integritet i forhold til de andre på arbeidsplassen.
 • Muligheter, kreativitet, løsninger og gjennomføringsevne.

Flere benytter denne samtaleformen som sitt helt eget rom til å snakke og utveksle om i forhold til temaer en ikke kan ta på jobben.

Det som gjelder deg

Mye av arbeidet her går ut på å kunne stå mer i seg selv, kunne utrykke seg tydeligere og mer ærlig, ble sannere i forhold til hvem en er og gjennom dette ta mer ansvar for sitt eget liv og de nære rundt en.

Temaene kan også være;

 • Krise.
 • Alder, overgang til en annen fase i livet og hva det kan dreie seg om?
 • Endring og tap, du har mistet noen nære, venne- eller arbeids situasjonen har endret seg, men det kan også være tap av funksjon. Hvordan kan du leve med tapet i ditt liv?
 • Muligheter, ønsker og drømmer og hva som kan gjøres?
 • Bli sannere, ”bli mer hel ved”, og det å våge mer.

Det å velge å gå i samtale kan være utfordrende og vanskelig for de fleste. En må over ”kneika” for å forstå og kjenne at dette samtale rommet er helt ditt eget, det kan kjennes trygt, noe godt og kan være spennende. For vi kommer ikke forbi det at vi selv har ansvaret for vårt liv, og jeg tenker i mitt arbeid at det ansvaret bør vi virkelig ta.

Ta kontakt, du er velkommen til en prøvetime.

SAMTALER, VEILEDNING OG MENTORING

samtale og behandlingsrom

Samtaler

Vi møtes i en samtale med det eller de temaene du ønsker at vi skal se på. Jeg vil bringe inn det terapeutiske og fagmessige i samtalen, som kan være en støtte og en god hjelp for deg i arbeidet. Det er en gradvis prosess der vi blir mer kjent og vi kan sammen undersøke det som du ønsker å se mer på. Denne formen er både trygg og ofte til stor hjelp. Dette blir helt ditt eget samtale rom.

Du bestemmer selv hvor ofte du vil gå, men i begynnelsen vil jeg anbefale å gå ukentlig en periode. Dette for å komme ordentlig i gang med arbeidet og bli  kjent. Timen varer i 60 min.

Veiledning

Dette er en samtaleform som er mer ledig og utvekslende. Den beveger seg i forhold til innspill og ny synsvinkler. Slik at nye løsninger og nye måter å se ting på kan bli synlig. Samtalene kan gjelder privat og/eller arbeidet ditt. Timen varer i 60 min.

 

 • Støttende samtaler i situasjoner som er krevende.
 • Tydeliggjøring på hva det dreier seg om, vi forholder oss realistisk til situasjonene.
 • Ny perspektiver, undersøke andre muligheter og løsninger.
 • Får landet ting over tid og ser på gjennomføringen for å få til et best mulig resultat.
 • Jeg holder formen og rammene i timene. Det eneste du trenger å gjøre er å komme med det du lurer på eller trenger hjelp til og sammen ser vi på hvordan vi kan finne en god vei i det.

Mentoring

Dette er en fortsettelse av de to andre formene, men den er enda mer gjensidig og åpen. Den er basert på alder og livserfaring. Jeg bringer inn personlig erfaring og fag kunnskap, dette i samspill med det kunden/ klienten ønsker og har behov for.

Det er en åpen og ærlig utveksling som er forankret i tillitt. Vi ser sammen på løsninger, drøfter sider og ser på hva som kan gjøres.

Timen varer i 1,5 timer.

 

 • Samtalene er lyttende og støttende.
 • Den utfordrer og åpner opp for å tenke nytt.
 • Den er kreativt og realistisk, løsningene skjer i et det åpent samspill mellom oss.
Bestillingen din kan være et av de tre konkrete områdene som vi sammen arbeider ut i fra, men det kan også være en naturlig overgang mellom de forskjellige over tid. Dette kan variere i forhold til ditt behov og hvor du er i livet.
  Alle timene er taushetsbelagt.

TA KONTAKT –
DU ER VELKOMMEN TIL EN PRØVETIME

KURS OG GRUPPER

Gjennom kurs og gruppesamtalene oppstår det en mulighet i samtalene og dialogen til å lære mer. De nye opplevelsene og erfaringene du får, kan du ta god nytte av inn i din hverdag.

Dialog og kommunikasjonskurs for menn

– nyttig læring som kan brukes inn i din parrelasjon og i ditt arbeide

Et kurs som holdes over 3 ganger over 3 uker, torsdager kl. 18.00 – 20.00, med pause. Pris; kr. 2600,- for kurset.

 • Teoretisk forståelse og praktisk veiledning under hele kurset, med muligheter for å prøve ut og trene på de forskjellige teknikkene.
 • Det blir en liten gruppe i trygge rammer som jeg holder.

Hvordan kan du bli mer tydeligere, ærligere, tryggere og mer åpen i samtalene.

 • Du vil lære dialog og kommunikasjonsteknikker. Det blir en verktøy- kasse, som du kan bruke ved behov.
 • Du vil lære om å kunne lytte på en god måte. Du vil lære hvordan du kan uttrykke deg bedre, mer åpent og ærlig. Du vil lære å regulere dine behov i samtalen.
 • Kurset dreier seg om å finne ut hva som fungerer for deg, lære teknikkene og få en forståelsen, slik at du kan øve og praktisere det slik at du til slutt eier det selv.

Ta kontakt ved spørsmål, det er også mulighet for en uforpliktende individuell samtale før kurset for å se om dette er noe for deg, eller om det bare er for å bli kjent før kurset.

Prosessveiledningsgruppe

– samtaler i gruppe på arbeidsplassen

Prosessveilednings gruppe er et åpent samtalerom for enten de ansatte eller en ledergruppe. Det er et sted der en kan dele og uttrykke seg. Et sted der en kan undersøke de viktige og spennende temaene som kommer opp.

Jeg holder formen og rammen på gruppen, kommer med spørsmål og innspill slik at alle er med og at det skapes en god, trygg og åpen prosess.

 • Denne form for samtaler i gruppe ivaretar arbeidstakerne.
 • Det engasjerer.
 • Det skaper tilknytning, trygghet, åpenhet.
 • Det er kreativt, skaper løsninger og bedrer gjennomføringen.

Nye ansatte føler seg raskere inkludert og sykemeldte har en anledning til fortsatt å føle seg med.

Gjennom 3 år har jeg hatt faste oppdrag for de ansatte på Moss DPS Ambulerende Akutt Team.

Er det ønske om prosessveiledning på arbeidsplassen, ta kontakt for et møte eller mer info. og få pristilbud i forhold til hva dere har av behov og ønsker. Møtene holdes på arbeidsplassen.

Mannsgruppe

– samtaler mellom menn

Vi møtes i en åpenhet der det er mulig å fortelle og dele fra ens eget liv. Hva som skjer, hva er viktig og hva er vanskelig, du vil høre andre fortelle og sammen snakker vi om det som er aktuelt for oss.

 • Temaene kan være relasjoner vi er i, arbeidet vi har, hva som skjer og er aktuelt i våre liv nå etc.
 • Dette er et sted der en kan dele med andre menn det en har lyst til, høre hva andre menn tenker og få ærlige tilbakemeldinger på det en bringer inn, som kan være veldig verdifullt for en selv.
 • Møtene er en glede og inspirasjon for en selv, men også ofte for en evt. partneren en har.

”Det gjør noe med oss når vi kommer sammen med andre menn og har gode samtaler”.

Disse gruppene er aldri over fem menn.

Jeg holder strukturen og formen på møtene, samt bidrar for at det er trygt og en god, åpen og avslappet stemning. Møtene er en gang i måneden, og vi er sammen i to timer, med en pause. Pris; kr. 700,- pr. gang.

Det er obligatorisk med noen individuelle samtaler før en kan gå i en gruppe

Ta gjerne kontakt for flere opplysninger evt. avtale en uforpliktende samtale der vi kan snakke om hvordan en mannsgruppe fungerer og om det kan være noe for deg.

OM MEG  – KONTAKT – PRISER

Kontakt meg

Ulf E Schøien
Aksel Olsens vei 20, Moss

Tlf: +47 930 25 465 / e-post: ulfschoien@online.no

Utdanning/kompetanse

Ulf Erwin Schøien, f. 1962

Psykosyntese samtaleterapeut, Gøteborg 2007.

Veileder, Gøteborg 2014

PREP (Prevention and Relationship Enchancement Program) Modum Bad 2013

Div. kurs og gruppe erfaring gjennom 15 år. Dialoggruppe i 3 år, samt 14 år med egen mannsgruppe erfaring.

Samtale praksisen er i Moss, tidligere kontor både i Oslo og i Moss.

Medlem av foreningen NFPT – Norsk Forening for Psykosynteseterapeuter og NFP – Norsk Forbund for Psykoterapi.

Du kan også sende meg en melding her:

  Priser

  Myndighetene vedtok fra og med 2021 at det skulle innføres moms på alle tjenestene innenfor samtale, veiledning og parterapisamtaler.

  Samtaler og veiledning 1 time/ 60 minutter; kr. 885,- pluss mva. Totalt kr. 1106,-
  Firma veiledningssamtaler 1 time/ 60 minutter; kr. 885,- pluss mva. Totalt kr. 1106,-
  Parsamtaler 1,5 timer/ 90 minutter; kr. 1590,- pluss mva. Totalt kr. 1988,-
  Mannsgruppe/ kurs – ta kontakt.