Hei, mitt navn er Ulf Erwin Schøien (52) og jeg arbeider daglig som psykoterapeut og veileder. På disse sidene som du er inne på nå så vil du finne en oversikt over hva jeg har av tilbud innenfor terapi, samtaler og veiledning.

Utgangspunktet får våre samtaler er at de skal være til støtte og hjelp for deg. Det finnes mange måter å forholde seg til og arbeide med problemer og vanskeligheter på. Min erfaring gjennom mange år med klienter er at det arbeidet vi gjør og de samtalene vi har vil frembringe en større bevissthet og en dypere forståelse hos klienten, slik at du kjenner en valgfrihet og ser mulighetene i forhold til hva du ønsker å gjøre.

Vi vil se nærmere på og arbeide med de temaene som er viktig for deg. Det begynner ofte med at en tar ansvar – for når vi tar ansvar, så gjør vi også et valg. Vi velger å gjøre noe med det som er vanskelig eller problematisk – for vi har et ønske om å få det bedre. Unngåelsen fungerer ikke lenger, den er bare skadelig. Det arbeidet vi gjør sammen er et gradvis arbeid, for raske løsninger og svar fungerer sjeldent i lengden.

Jeg tar imot både kvinner og menn. På sidene vil du se hva jeg kan tilby av hjelp og veiledning, og om du trenger å gå til en manlig, voksen samtalepartner? Under kontaktsiden vil du finne et kontaktskjema, her kan du skrive noen ord om hva som er problemet og hva du ønsker at vi arbeider med.

Du vil finne informasjon om:

- Samtaleterapi,  hvordan du kan få personlig hjelp, støtte og veiledning gjennom samtaler vi har. 

- Parterapi,   hvordan dere kan få hjelp og veiledning som par og hvordan dere kan arbeide med parrelasjon og kommunikasjonen deres på en god måte.

-Temaer,  en oversikt over noen viktige temaer.

Samtalene, veiledningen og kunnskapen du tilegner deg gjennom arbeidet er en investering, til glede for deg selv, men også for de menneskene du har rundt deg i ditt liv.